20.4.2018 jsme dovršili 25 let trvání klubu.
Nechceme zde sáhodlouze hovořit o obětování se, potu, krvi, dřině a odříkání. Transformovali jsme si J.A.Komenského – ŠKOLA HROU na PRÁCE HROU!
Takže ve výsledku jeden dlouhý nekonečný mejdan, takže vlastně docela slušná prdel! 🙂